Sprekers

 

Hanne Albers

Pasfoto Hanne Albers
Stafmedewerker Internationaal
VVSG
Hanne Albers  is stafmedewerker VVSG Internationaal. Ze ondersteunt sinds 2016 lokale besturen in de lokale vertaling van de SDG’s. Sinds 2020 coördineert ze een gemeentelijke werkgroep over SDG-monitoring en -rapportering. Hiertoe volgt ze ook internationale ontwikkeling over dit thema op. VVSG brengt in 2021 een inspiratienota uit over lokale SDG-monitoring en -rapportering.
 

Wout Baert

Pasfoto Wout Baert
programma manager
Fietsberaad Vlaanderen
Wout Baert heeft een Master in Politieke en Sociale Wetenschappen (1997, Universiteit Antwerpen) en een Master in Public Management (2005, Universiteit Antwerpen). Hij werkte als adviseur voor lokale en provinciale besturen en Vlaamse overheid, in de vakgebieden ruimtelijke ordening en wonen, duurzame mobiliteitsplanning en strategische stadsontwikkeling. Sinds 2014 leidt hij Fietsberaad Vlaanderen, een kenniscentrum rond fietsbeleid dat met onderzoek en praktijkgerichte kennis overheden ondersteunt.
 

Wim Boone

Pasfoto Wim Boone
Stafmedewerker beleid
Huurpunt
Sinds 2019 aan de slag bij HUURpunt, na een carrière als huurbegeleider bij De Poort vzw, het sociaal verhuurkantoor actief in regio Kortrijk.
 

Katja Borré

Pasfoto Katja Borré
Procesbeheerder BBC-DR
Agentschap Binnenlands Bestuur
Katja Borré beheert de Digitale Rapporteringen in het kader van de Beleids- en de BeheersCyclus bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.  Al ruim 8 jaar volgt ze dit proces integraal op, van input (de technische bestanden die door de besturen worden aangeleverd) tot en met output (de rapporten en data die door het Agentschap aan de diverse belanghebbenden worden bezorgd).
 

Griet Briels

Pasfoto Griet Briels
VVSG
 

Xavier Buijs

Pasfoto Xavier Buijs
Hoofd dienst ruimte
VVSG
Ik volg het ruimtelijk beleid op heb kennis van aanpalende materies zoals wonen, mobiliteit en klimaat.
 
 

Inge Caers

Pasfoto Inge Caers
Projectmedewerker
Fietsberaad
Sinds de oprichting van Fietsberaad Vlaanderen in 2014 werk ik met veel enthousiasme mee aan een sterk fietsbeleid in Vlaanderen.
Mijn kennis en ervaring die ik in het verleden opbouwde als ontwerper / projectleider bij studiebureau's is erg waardevol en komt goed van pas als projectmedewerker bij Fietsberaad.
 
 

Sabine Van Cauwenberge

Pasfoto Sabine Van Cauwenberge
Stafmedewerker Integratie en Inburgering
VVSG
Sabine is sinds 2008 stafmedewerker integratie- en inburgeringsbeleid bij de VVSG. Ze ondersteunt lokale besturen bij een van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen het samenleven in diversiteit. Namens de VVSG zetelt ze ook in de Raad van Bestuur van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. In 2001 startte ze bij de VVSG als stafmedewerker cultureel erfgoedbeleid, waarbij ze onder meer met de organisatie van de eerste erfgoeddagen het lokaal cultureel erfgoedbeleid mee op de kaart zette. Enkele jaren later volgde ze ook het lokaal jeugdbeleid op, waardoor ze expertise verwierf over de actor- als de regisseursrol van lokale besturen en het belang van participatie en co-creatie.
 
 

Fabio Contipelli

Pasfoto Fabio Contipelli
VVSG
 

Tomas Coppens

Pasfoto Tomas Coppens
VVSG
 

Peter Cousaert

Pasfoto Peter Cousaert
VVSG
 

Lieselot Decalf

Pasfoto Lieselot Decalf
VVSG
 

Joris Deleenheer

Pasfoto Joris Deleenheer
VVSG
 

Zuhal Demir

Pasfoto Zuhal Demir
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
 

Bart Van Dooren

Pasfoto Bart Van Dooren
Afdelingshoofd
Agentschap Binnenlands Bestuur
Afdelingshoofd van de afdeling lokale financiën bij ABB. 
 

Raf Drieskens

Pasfoto Raf Drieskens
Gemeente Pelt
 

Erik Fuhlbrügge

Pasfoto Erik Fuhlbrügge
SDG-coördinator
Gemeente Zoersel
Gemeente Zoersel maakt al een tijdje gebruik van Agenda 2030 als strategisch kader, zowel voor de lokale beleidsplanning als in haar internationale partnerschappen. Met een stevige monitoring van de SDG’s voor de gemeente, wil ze dit engagement kracht bijzetten. Ze streeft hierbij naar ambitieuze indicatoren en targets die zoveel mogelijk aansluiten bij de internationale streefdoelen.
 
 

Peter Hardy

Pasfoto Peter Hardy
VVSG
 

Eric De Houwer

Pasfoto Eric De Houwer
Stafmedewerker
VVSG
Brede ervaring. Een compact overzicht. Arbeidsbemiddeling: begonnen op het terrein van personeelsselectie, en later, als consultant outplacement. Opvang en coaching van werknemers die net ontslagen waren. Zowel individuele afdankingen, collectieve ontslagen als bedrijfssluitingen. Sinds 2000 –  kwaliteitsverantwoordelijke voor de VDAB website Aandacht voor ‘toegankelijkheid': het taalgebruik, gebruikersvriendelijke interface, inhoud aangeboden informatie. Sinds 2003: verantwoordelijke voor  project “lokale werkwinkels’. Uitbouw van een gecombineerde dienstverlening (VDAB, PWA, OCMW, lokale derden) met de klemtoon op het klantgerichter & toegankelijker dienstverlening.
  Sinds 2011: introductie van de Service designmethodiek bij VDAB en partnerorganisaties. En dat vanuit de werkplek bij VVSG. 
  2017: bij VVSG. Service designprojecten, ook transnationaal, rond dienstverlening van lokale besturen en OCMW's. Bijna uitsluitend arbeidsmarktgerelateerd. 
 

Katleen Janssens

Pasfoto Katleen Janssens
Stafmedewerker personeel lokale besturen
VVSG
Als jurist binnen de onderzoeksgroep Management & Bestuur van de Universiteit Antwerpen geraakte ik gepassioneerd door personeelsbeleid in de publieke sector. Ondertussen pas ik die kennis al 16 jaar toe als stafmedewerker personeel lokale besturen. Deze functie combineert de theorie met de praktijk van kleine en grote besturen, wat mijn werk elke dag boeiend maakt.
 
 

Ann Jughmans

Pasfoto Ann Jughmans
VVSG
 

Henk Keygnaert

Pasfoto Henk Keygnaert
Stafmedewerker vrije tijd
VVSG
Als lid van het kleine VVSG team vrije tijd, samen met collega's Lieselot Decalf en Chris Peeters, gangmaker van een groot lerend netwerk van vrijetijdscoördinatoren waarin iedereen leert van iedereen, inclusief wijzelf.
 

Marijke De Lange

Pasfoto Marijke De Lange
Stafmedewerker personeel lokale besturen
VVSG
Ik draag graag mijn steentje bij voor sterke lokale besturen als werkgever. 
 
 

Jan Leroy

Pasfoto Jan Leroy
Directeur Bestuur
VVSG
Licentiaat economische wetenschappen Universiteit Gent
Ik werk sinds 1992 voor de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, eerst als stafmedewerker financiën, nadien als diensthoofd en sinds een tiental jaar als directeur Bestuur.
 

Kris Moonen

Pasfoto Kris Moonen
Regisseur Energie Efficiëntie Patrimonium en renovatie
VVSG
In januari 2021 gestart binnen het Netwerk Klimaat als “Regisseur Energie-Efficiëntie patrimonium en renovatie”.
Onder patrimonium van de lokale besturen verstaan we zowel de gebouwen, openbare verlichting en wagenpark. 
Eén van de eerste “werven” waarmee ik aan de slag ga is monitoring van de doelstellingen 2030 op vlak van CO2 en primaire energie besparing.  
 

Stijn Oosterlynck

Pasfoto Stijn Oosterlynck
Hoogleraar sociologie
Universiteit Antwerpen
Stijn Oosterlynck is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Antwerpen. Hij is voorzitter van het Antwerpse Urban Studies Institute en wetenschappelijk directeur voor de UAntwerpen bij het Hannah Arendt Instituut voor Stedelijkheid, Diversiteit en Burgerschap. Hij doet onderzoek naar armoede en diversiteit in de stad en heeft een bijzondere interesse in het middenveld. Hij is co-auteur van het recent verschenen boek ‘Middenveld tussen aanval en verdediging’.
 
 

Chris Peeters

Pasfoto Chris Peeters
stafmedewerker jeugd & sport
VVSG
Ik ben sinds 2010 stafmedewerker jeugd en sport bij de VVSG.Ik bouwde de voorbije jaren een stevige relatie op met Bataljong. Vanuit de VVSG volg ik de labelwerking Kindvriendelijke Steden & Gemeenten sinds de start ervan op. In 2020 werd ik gevraagd om de jury die het label uitreikt voor te zitten. Voor mijn sportopdracht bouwde ik aan een vergelijkbare sterke samenwerking met ISB vzw. Met de collega's van het team Vrije Tijd zetten we sinds 2014 sterk in op een lerend netwetwerk voor vrijetijdscoördinatoren. Andere thema's die ik behartig zijn vrijwilligersbeleid en het statuut verenigingswerk.Ik ben nu bijna 9 jaar diensthoofd Welzijn & Vrije tijd.Mijn professionele roots liggen in het jeugdwelzijnswerk met kwetsbare, voornamelijk Marokkaanse, jongeren. 
 
 

Wim Rasschaert

Pasfoto Wim Rasschaert
Rasschaert Advocaten
 

Sven Roegiers

Pasfoto Sven Roegiers
Gemeente Evergem
 

Gunter Schryvers

Pasfoto Gunter Schryvers
Audit Vlaanderen
 

Elke de Taeye

Pasfoto Elke de Taeye
VVSG
 

Geert Vandenwijngaert

Pasfoto Geert Vandenwijngaert
Legal advisor
Ethias
Vertellen, uitleg geven, presenteren daar draait het om. Als kleuter aan de klasgenootjes, als presentator van muzikale evenementen van de parochiezaal tot in Bozar en als jurist over wat er beweegt in de regelgeving voor de lokale besturen.
 

Ellen Vandeputte

Pasfoto Ellen Vandeputte
Stad Harelbeke
 

Pieter Vanderstappen

Pasfoto Pieter Vanderstappen
Stafmedewerker politieke werking en organisatie
VVSG

Na een korte periode gewerkt te hebben voor de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, ben ik voor de VVSG beginnen werken als stafmedewerker OCMW-wetgeving. Door de jaren heen ben ik minder en minder bezig geweest met de OCMW-hulpverlening, maar steeds meer met het organieke kader van het OCMW, en nu ook de gemeente.
 
 

David Vanholsbeeck

Pasfoto David Vanholsbeeck
Stafmedewerker statuut lokale mandataris
VVSG
Intussen 13 jaar aan de slag bij de VVSG en bezig met alle aspecten van het persoonlijke (financiële, sociale, fiscale, ...) statuut van lokale mandatarissen. Daarnaast ook met de algemeen-bestuurlijke aspecten van gemeentelijke verzelfstandiging en een stukje taal- en faciliteitenwetgeving (wegens voordien werkzaam in een faciliteitengemeente). Afkomstig uit het Pajottenland, maar intussen ook al ongeveer 13 jaar woonachtig in de hoofdstad van West-Vlaanderen. Vader van twee dochters, partner van Griet, fervent quizzer, quizmaster en filmliefhebber. Voor Ayco Duyster zet ik op zondagavond mijn radio nog eens aan.
 

Joke Vanreppelen

Pasfoto Joke Vanreppelen
stafmedewerker lokale burgerparticipatie
VVSG
De VVSG focust de komende 3 jaar op lokale burgerbetrokkenheid, inspraak en co-creatie. Een Labo van lokale besturen en experts inventariseert en analyseert innovatieve praktijken die coproductief zijn aangepakt of met een burgerinitiatief. Met werkbezoeken en intervisies onderzoekt het Labo deze participatieve praktijken.

Het Labo kwam er op initiatief van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers, wordt gesteund door een degelijke begeleiding van Karolien Dezeure (mon-dea) en staat in kruisbestuiving met een internationaal vergelijkend onderzoek over de representatieve lokale democratie, uitgevoerd door het Instittuut voor de Overheid KU Leuven (onder leiding van prof. Trui Steen).
 

Marian Verbeek

Pasfoto Marian Verbeek
stafmedewerker politieke werking en organisatie
VVSG
Toen ik begon te werken op de VVSG was er nog de nieuwe gemeentewet. Daarna kwam het gemeentedecreet en nu regelt het decreet lokaal bestuur de organisatie van onze lokale besturen. Heeft u vragen over de gemeenteraad, het college, de raadsleden, de burgemeester enz. dan bent u bij mij aan het juiste adres. Ik maakte, sinds ik op de VVSG werk, ook al vier gemeenteraadsverkiezingen mee.
 

Sabine Verhoestraete

Pasfoto Sabine Verhoestraete
Productmanager BBC-data
Agentschap Binnenlands Bestuur
Sabine Verhoestraete is productmanager BBC-data bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.De werking van een lokaal bestuur kent voor haar geen geheimen. Bovendien maakt haar passie in “business intelligence” van de beleids- en beheerscyclus (BBC) een speeltuin. De BBC-gegevens bevatten een schat aan informatie, die Sabine graag ter beschikking stelt van iedereen.
 

Joke Verschueren

Pasfoto Joke Verschueren
Algemeen directeur
Stad Hoogstraten
Sinds augustus 2016 ben ik van secretaris van stad Hoogstraten gestapt, waar ik na twee jaar ook het OCMW bij heb 'gekregen'. 
 
Voor mijn stap naar het lokaal bestuur, heb ik 17 jaar voor de provincie Antwerpen gewerkt. In eerste instantie voor de jeugddienst, daarna wat dichter bij het beleid als rechterhand van het departementshoofd ontwikkeling en educatie. 
 
Eigenlijk ben ik nog altijd vooral een jeugdwerker, met als belangrijkste troeven: verbinding creëren, mensen doen groeien, betrokkenheid en eigenaarschap verhogen en dat alles vanuit een geïntegreerde (lees: kindvriendelijke en duurzame) insteek.
 

Liesbeth Verstreken

Pasfoto Liesbeth Verstreken
Burgemeester
Gemeente Zoersel
Gemeente Zoersel maakt al een tijdje gebruik van Agenda 2030 als strategisch kader, zowel voor de lokale beleidsplanning als in haar internationale partnerschappen. Met een stevige monitoring van de SDG’s voor de gemeente, wil ze dit engagement kracht bijzetten. Ze streeft hierbij naar ambitieuze indicatoren en targets die zoveel mogelijk aansluiten bij de internationale streefdoelen.
 
 

Eric Vos

Pasfoto Eric Vos
directeur
Huurpunt
Samen met een gedreven team engageer ik me sinds midden 2019 als directeur bij HUURpunt, de koepelorganisatie van de Sociale VerhuurKantoren. We geven mee vorm aan de woon- en welzijnssector om meer mensen met een hoge woonnood én laag inkomen vlotter toe te leiden tot de private woonmarkt. 
Voordien stimuleerde ik als burgemeester van de stad Turnhout de uitbouw van een lokaal en stadsregionaal woonbeleid als hefboom voor een leefbare stad. Het integreren van het sociaal woonbeleid in het ruimtelijk en maatschappelijk weefsel is een bijzondere uitdaging.
Ik vind het boeiend om rekening houdend met lokale en Vlaamse beleidscontext de focus te blijven houden op mensen: huurders, eigenaars en kandidaat huurders.
 

Luc Wouters

Pasfoto Luc Wouters
Burgemeester
Gemeente Lummen
Luc Wouters startte zijn politieke carrière in 1995 als gemeenteraadslid in Lummen. Sinds 2007 is hij ononderbroken burgemeester van diezelfde gemeente. Als burgemeester van een groene, landelijke gemeente en voormalig (inter-)nationaal topscheidsrechter vindt hij de balans tussen wonen, werken en ontspannen in een mooie groene omgeving van groot belang. Als voorzitter van de Limburgse afvalintercommunale Limburg.net zet hij zich dan ook maximaal in voor een propere, leefbare provincie. In die functie zal hij in het kader van de VVSG Ronde van Vlaanderen  trouwens spreken over een thema dat hem nauw aan het hart ligt, met name het herbebossingsproject in zijn groene provincie Limburg.​
 

Sophie Loots

Pasfoto Sophie Loots
schepen mobiliteit, openbare werken en Bosland
Stad Lommel
Als schepen mobiliteit, openbare werken en Bosland heb ik enkele uitdagende beleidsdomeinen onder mijn hoede. Met veel goesting werken we elk dag aan een goed ruimtelijk beleid en een degelijk fietsbeleid, in een stad die er is voor zijn stappers en trappers.
Werken aan de bebouwde en niet bebouwde omgeving is een van de  mooiste uitdagingen in een stad. Meewerken aan het openbaar domein en het mobiliteitsbeleid in onze stad en omgeving is de dag van vandaag een grote uidaging, waar ook veel winsten te halen zijn inzake leefomgeving en verkeersleefbaarheid. Onze omgeving is in een transitie en deze transitie trachten we vorm te geven op regionaal niveau, maar zeker ook op lokaal niveau in onze stad.
 

Maud Vanhauwaert

Maud Vanhauwaert schrijft en maakt. In haar werk zoekt ze naar speelse theatrale vormen om poëzie publiekelijk te maken. Met haar performances trad ze op, op radio en tv, in binnen- en buitenland, van opera tot schapenstal. Ze werd aangesteld tot ereburger van de stad Veurne en 2018-2019 was ze stadsdichter van Antwerpen. In mei 2020 verscheen Het stad in mij (Das Mag), een monument van meer dan 300 pagina's.

Foto (c) Jill Bertels
 

Fatma Taspinar

Pasfoto Fatma Taspinar
Journalist-presentator
VRT
Ik ben Fatma en ik ben opgegroeid in Lier, de mooiste stad van Vlaanderen. Ik heb criminologie gestudeerd aan de Kuleuven, ben nog lang daar blijven wonen, maar uiteindelijk ben ik weggetrokken naar Mechelen, waar ik intussen al meer dan 5 jaar met veel plezier woon. 
 

Kris Snijkers

Pasfoto Kris Snijkers
Algemeen directeur
VVSG
Als algemeen directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) actief op het snijvlak van belangenbehartiging, kennisdeling en netwerkvorming voor en door onze lokale besturen. 
 

Jan Dalemans

Pasfoto Jan Dalemans
Burgemeester
Gemeente Hechtel-Eksel
 

Veerle Heeren

Pasfoto Veerle Heeren
Burgemeester
Stad Sint-Truiden
Van kindsbeen af ben ik gefascineerd door de politiek en het reilen en zeilen in ons landje. Als kind vond ik het bijzonder fijn om met mijn vader affiches te gaan plakken en mee te gaan met de verkiezingskaravaan.
Na mijn studies stelde ik me kandidaat om in de gemeenteraad van Sint-Truiden te zetelen. Van 1995 tot 2012 droeg ik als gemeenteraadslid mijn steentje
bij om Sint-Truiden te besturen, sinds 2013 mag ik dat doen als burgemeester.
Voor alle stadsbeslissingen vertrek ik vanuit dezelfde doelstelling: een stad moet ten dienste zijn van haar inwoners, vandaag en morgen.
In een stad die uitgerust is om mee te stappen in de digitale wereld, waar groen, erfgoed, solidariteit en innovatie naast elkaar staan, daar is het vanzelf aangenaam
om te wonen, werken en ontspannen. Als burgemeester zet ik samen met mijn team voluit mijn schouders onder Sint-Truiden, als hoofdstad van Haspengouw waar innovatie en levenskwaliteit voorop staan.
 

Funda Oru

Pasfoto Funda Oru
Schepen Samenleven en Sociaal Huis
Gemeente Heusden-Zolder
 

Wim Dries

Pasfoto Wim Dries
Voorzitter
VVSG
 

Cedric Depuydt

Pasfoto Cedric Depuydt
VVSG
 

Rik Missault

Pasfoto Rik Missault
Fiberklaar
 

Geert Standaert

Pasfoto Geert Standaert
Chief Technology Officer
Proximus
I'm currenlty Chief Technology Officer leading the new Network Business Unit grouping together all network, Telco services, data centers and cloud as well as Network IT for the entire Proximus Group. 
 

Gaetan Dewingaerden

Pasfoto Gaetan Dewingaerden
Proximus
 

Pieter Vissenberg

Pasfoto Pieter Vissenberg
Proximus
 

Filip Smets

Pasfoto Filip Smets
Verantwoordelijke schoolgebouwen
OVSG
Een schoolgebouw is het kloppend hart van de lokale gemeenschap. Het is niet enkel een plek voor onderwijs, maar ook een ontmoetingsplaats voor ouders en verenigingen. Ook andere elementen kunnen een plaats krijgen in of bij het schoolgebouw: sport, cultuur,… Zo realiseert een lokaal bestuur een betere dienstverlening voor zowel de school als de gemeente, en dit voor minder geld.
 
Vanuit deze visie begeleid ik al ruim 20 jaar steden en gemeenten bij het verkrijgen van subsidies voor hun schoolgebouw. Samen met het lokale bestuur gaan we op zoek naar de ideale formule om de droom van gemeente en school in praktijk om te zetten. Binnen de Raad van Bestuur van AGION streef ik als ondervoorzitter naar een beleid dat aansluit op de noden van steden en gemeenten en hun onderwijs.
 
 

Filip Fonteyn

Pasfoto Filip Fonteyn
Stafmedewerker strategie en schoolgebouwen
OVSG
Sinds 1997 ben ik actief in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, sinds 2014 met de focus op de subsidiëring van schoolgebouwen.
 
 

Ronny Neckebroeck

Pasfoto Ronny Neckebroeck
Directeur Public en Social Banking Vlaanderen
Belfius
Brede (lokale en internationale) managementervaring in het bankwezen en startups. De voorbije 10 jaar was ik verder actief in financial markets, corporate venturing en actueel binnen public en social banking.
Mijn energie gaat naar het ontwikkelen van oplossingen en het bouwen van teams op een enthousiaste en mensgerichte manier, en dit zowel binnen een organisatie als hand in hand met klanten en partners.   
 
 

Tom Van Becelaere

Pasfoto Tom Van Becelaere
Business Manager Limburg
Matexi
 

Eric Vleminckx

Pasfoto Eric Vleminckx
Head of Public Real Estate
Belfius
Ik vertegenwoordig een afdeling van architecten en ingenieurs die Openbare Besturen ontzorgen in hun (ver)bouwprojecten. Onze afdeling ondersteunt reeds 30 jaar op financieel, administratief, technisch en juridisch vlak het opdrachtgevend bestuur. Meer dan 1200 (ver)bouwprojecten zijn ondertussen opgeleverd en die ervaring delen we graag met onze klanten. 
 
 

Thierry Goset

Pasfoto Thierry Goset
Sales Director
Belfius Auto Lease
55 jaar - 2 zonen (21 en 18j)
31 j in de sector in Belgie en Luxemburg
Hobbies : tennis, ski, fietsen en wandelen
Verlof : bergen ( winter-zomer) en de Provence
 
 

Gitte Adams

Pasfoto Gitte Adams
Lid stuurgroep jeugdraad, lid klankbordgroep
Stad Hoogstraten
Na 8 jaar als lid van de Chiromeisjes van Meer stapte ik met volle goesting in de leidingsploeg. Een avontuur van 5 jaar vol plezier ging van start. Verantwoordelijkheden die ik opnam, waren onder andere verantwoordelijke van 'de kas', maar ook lid van de jeugdraad van Hoogstraten. 
 
5 jaar en een kleine generatiekloof later, besloot ik de leidingsploeg achter mij te laten, maar het verenigingsleven opgeven, dat kon ik niet. Ik engageerde mij voor de stuurgroep van de jeugdraad van Hoogstraten en rolde zo ook in de klankbordgroep 'Hoogstraten herstart'.
 
Wat wil je nog van mij weten? 
Ik ben 25 jaar oud, heb een master TEW met lerarenopleiding en ben werkzaam in de private sector.
 
 

Sara Schroé

Pasfoto Sara Schroé
VVSG
 

Jean-Pierre Hollevoet

Pasfoto Jean-Pierre Hollevoet
Directeur Netbeheer
Fluvius
Jean Pierre Hollevoet is Directeur Netbeheer van Fluvius. In die hoedanigheid is hij o.a. verantwoordelijk voor het Beleid, de ontwikkeling en de investeringsplaning van de Energie, telecom en rioleringsnetwerken. De focus hiervoor is hoe zullen de netwerken er uit zien in de toekomst en hoe kunnen we de volledige transitie realiseren.
Zijn hele loopbaan was hij actief in de nutssector.
Zijn roots en ervaring liggen reeds 35jaar in de operationele en strategische activiteiten van de energiebusiness. Jean Pierre Hollevoet heeft zijn opleiding en vorming gehad aan het Denayer Instituut in Mechelen, Insead-CEDEP in Fontainebleau en heeft een MBA behaald aan het EIPM instituut te Geneve-Archamps. 
 
 

Geert Van Aken

Pasfoto Geert Van Aken
Key Account Manager
Ethias
Na mijn rechtenstudies aan de Universiteit Gent ben ik vrij snel bij Ethias (toen nog OMOB) aan de slag gegaan. Ondertussen werk ik er al bijna 27 jaar. Steeds in een commerciële functie ten dienste van de klanten van Ethias. 
 

Jessie De Weyer

Pasfoto Jessie De Weyer
Schepen van Jeugd, Wijkontwikkeling, Participatiebeleid, Recreatie en Bibliotheek
Stad Beringen
31 jaar, opgegroeid en wonende in Paal, een deelgemeente van Beringen (de derde grootste stad van Limburg). 
Als teamlead en juridisch expert inzake sociaal recht professioneel actief bij Cipal Schaubroeck. 
Gemeenteraadslid voor N-VA in Beringen sinds 2013 en sinds januari 2019 fiere schepen van Jeugd, Wijkontwikkeling, Participatiebeleid, Recreatie en Bib. 
In januari 2021 eveneens aangeduid als eerste vrouwelijke voorzitter van de Limburgse provincieraad.
 
 

Marc Penxten

Pasfoto Marc Penxten
Burgemeester
Gemeentebestuur Alken
In de jaren 80 hielp ik mijn mama bij de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij werd meteen 1ste schepen. Ik werd gevraagd als jongerenvoorzitter en kwam zo in het partijbureau terecht en in het provinciaal bestuur van de jongeren. 
In 2006 richtte ik Kristal Helder op en zette ik mijn 1ste stappen in de lokale politiek. Wij werden de 2de grootste partij maar belandden in de oppositie.  
In 2010 richtte ik de N-VA Alken op en bij de verkiezingen van 2012 werden wij de grootste partij en had ik de meeste voorkeursstemmen. Sindsdien ben ik burgemeester van onze brouwerijgemeente. Bij de verkiezingen van 2018 haalden wij de absolute meerderheid en brouwen we op de ingeslagen weg verder.
 
 

Kurt Vanderhispallie

Pasfoto Kurt Vanderhispallie
Fluvius
 

Goele Kerkhof

Pasfoto Goele Kerkhof
Welzijnsregio Noord-Limburg
 

Patrick Dellaert

Pasfoto Patrick Dellaert